Kurs zaawansowany z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (II stopień)

to 15 dni szkoleniowych, 130 godzin dydaktycznych,

realizowanych podczas 5 zjazdów weekendowych (terminy poniżej)

17-19. maja 2024,

21-23. czerwca 2024,

6-8. września 2024,

11-13. października 2024,

22-24. listopada 2024

piątek 10-18; sobota 9-18, niedziela 9-15

Miejsce: Poznań, ul. Poplińskich 12, sale szkoleniowe KLANZY

Prowadzący: Magdalena Szutarska, Tomasz Świtek, Paweł Pryciuk

Koszt: 2.950 zł (dla członkow PSTTSR zniżka 10%)

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznego wykorzystania założeń i technik poznanych podczas szkolenia podstawowego w ramach Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Zakładana tematyka:

 • Ja, jako terapeuta
 • TSR – źródła teoretyczne, różne szkoły i modele
 • praca w obszarze zjawisk związanych ze zdrowiem psychicznym
  (psychopatologia a tsr)
 • specyfika pracy metodą TSR z klientami w diadzie, rodziną, młodzieżą,  dziećmi
 • praca z grupą w konwencji TSR

Metody i środki:

 • Praca warsztatowa w dużej grupie, małej grupie, w parach i na forum
 • Prezentacje multimedialne, materiały filmowe
 • Prezentacja i analiza nagrań sesji terapeutycznych

 Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które ukończyły szkolenie podstawowe (I stopień) w wymiarze minimum 70 godzin dydaktycznych.

Szkolenie kończy się otrzymaniem zaświadczenia.

Pracownia Psychologiczna Magdalena Szutarska jest ośrodkiem akredytowanym w związku z czym, szkolenie spełnia wymogi rekomendacyjne w ramach programów certyfikacyjnych Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
_______

Warunkiem ukończenia szkolenia i otrzymania zaświadczenia jest:

 • Obecność podczas wszystkich spotkań
 • Przygotowanie dwóch nagrań wideo sesji z klientem wraz ze stenogramem wg uprzednio określonego wzoru
 • Realizacja prac własnych, zlecanych przez poszczególnych prowadzących w ramach kolejnych zjazdów szkoleniowych
 • Opracowanie pisemnych prac na zadane tematy
 • Sporządzenie genogramu zasobów swojej rodziny
 • Lektura wybranych pozycji z zakresu TSR (m.in. I.K. Berg, P. de Jong, Rozmowy o rozwiązaniach, Kraków 2007, Luc Isebaert, O jednej z terapii krótkoterminowej)