Dzień dobry

zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu Podejścia (dawniej: Terapii) Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, kurs podstawowy.

oferujemy szkolenie stacjonarne, w wersji 8 dni, 70 godz. dydaktycznych.

Szkolenie to:

– realizowane jest przez firmę szkoleniowa posiadająca akredytację PSTTSR

– włączone jest w proces certyfikacji PSTTSR

– jego ukończenie umożliwia ubieganie się o członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR)

Miejsce Szkolenia: Poznań

Daty szkolenia:

15-17.03.2024
05-07.04.2024
19-20.04.2024
– zajęcia
zjazd trzydniowy:
piątek: 10.00-18.15 (9 godz. dydaktycznych, 8:15 godzin zegarowych)
sobota: 9.00-18.15 (10 godz. dydaktycznych, 9:15 godzin zegarowych)
niedziela: 9.00-14.45 (7 godz. dydaktycznych, 5:45 godzin zegarowych)
zjazd dwudniowy:
piątek: 10.00-18.15 (9 godz. dydaktycznych, 8:15 godzin zegarowych)
sobota: 9.00-17.15 (9 godz. dydaktycznych, 8:15 godzin zegarowych)
łącznie: 70 godz. dydaktycznych / 63 godziny zegarowe
inwestycja: 1.850 zł