Pracownia oferuje wsparcie szkoleniowe.

Warsztaty i szkolenia odbywają się w Pracowni, istnieje także możliwość dojazdu zespołu do zorganizowanych grup szkoleniowych.

Szkolimy w obszarach związanych z pomaganiem, terapią, pomocą społeczną, a także dla oświaty, służby zdrowia i biznesu.

Realizujemy projekty systemowe pomocy społecznej.

Konsultujemy gminne programy związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii.

Od 2011 roku, systematycznie, w Pracowni odbywają się szkolenia z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR).

Istnieje możliwość skorzystania z sal Pracowni dla potrzeb szkoleń, warsztatów prowadzonych przez innych specjalistów.

Zapraszamy do kontaktu.