TSR

Podejście / Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach ( Solution Focused BriefTherapy) to sposób pomagania oparty o ideę konstruktywizmu. Swoje początki ma w latach siedemdziesiątych w Brief Milwaukee Therapy Center. Twórcami i prekursorami tego podejścia byli Steve de Shazer oraz Insoo Kim Berg.

W ramach Pracowni korzystamy z TSR jako wiodącego modelu pracy, tak z dorosłymi jak i z dziećmi.

Prowadzimy również (nieprzerwanie od 2011 roku) szkolenia z TSR – warsztaty podstawowy, zaawansowany oraz szkolenia specjalistyczne.

W ramach Pracowni spotyka się cyklicznie grupa superwizyjna, można również korzystać z superwizji indywiduanej.

Pracownia posiada akredytację PSTTSR (Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) jako samodzielny ośrodek szkolący w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach.

Nasze certyfikaty