Oferta pomocowa

Pracownia poprzez zespół specjalistów oferuje różnorodną pomoc, tak konsultacyjną jak i psychoterapeutyczną. Wspieramy konsultacyjnie i terapeutycznie rodziny zastępcze, przygotowujące się do adopcji oraz adopcyjne. Pomoc psychologiczna oraz pedagogiczna przeznaczona jest dla osób indywidualnych (dorosłych, nastolatków, dzieci) oraz par i rodzin.
Sesja pierwsza jest zawsze sesją konsultacyjną i trwa 50 – 60 minut. Spotkania kolejne to sesje 50-cio minutowe. Rejestracja odbywa się telefonicznie, bezpośrednio z wybranym terapeutą.

Nasi terapeuci

Nasze certyfikaty