Kids’ Skills

Kids’ Skills to metoda pracy z dziećmi opracowana przez fińskiego psychiatrę dziecięcego, Bena Furmana, aby wspomóc dzieci w przezwyciężaniu trudności. Z powodzeniem stosowana w wielu krajach (vide: www.kidsskills.org)

Metoda oparta jest o mocne strony i potencjał dziecka do zmiany. Jest prosta, nieinwazyjna, lubiana przez dzieci i dorosłych, skuteczna we wprowadzaniu pożądanej przez rodzinę zmiany.

W Pracowni opieramy naszą pracę z dziećmi i nastolatkami o tę metodę. Zapraszamy!

Magdalena Szutarska – Ambasador Kids’ Skills w Polsce (także szkoli Praktyków Metody Kids’ Skills)

Bartosz Fatek, Marta Stolarska, Katarzyna Klimek-Markowicz, Anna Szafrańska – Praktycy Kids’ Skills.

Nasze certyfikaty