Magdalena Szutarska

psycholog, trener, certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, trener PSPiA KLANZA II stopnia. Absolwent Szkoły Psychoterapii Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi. Ukończone studia UAM Poznań – specjalność psychologia kliniczna oraz psychologia zdrowia

Pracuję z dorosłymi i dziećmi, w kontakcie indywidualnym i z rodziną. Oferuję pomoc psychoterapeutyczną, konsultacyjną, interwencję w kryzysie. Prowadzę grupy wsparcia, psychoedukacyjne, treningowe oraz psychoterapeutyczne. Zajmuję się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci po traumie seksualnej. Wspomagam konsultacyjnie osoby w rozwoju osobistego i zawodowego potencjału.
Szkolę w obszarach związanych z pomocą społeczną, oświatą oraz biznesem.    oferta szkoleniowa

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w obszarach uzależnień, przemocy, pomocy osobom z syndromem DDA, wsparcia w trudnościach wychowawczych, interwencji w kryzysie, w tym także pomoc w radzeniu sobie ze skutkami traumy. Wspieram osoby w procesie zmian. oferta pomocowa

Dodatkowo organizuję i prowadzę obozy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych dysfunkcjami.

Systematycznie poszerzam swoje kompetencje i kwalifikacje.
Swoją pracę poddaję stałej superwizji.kontakt

powrót