Zajęcia z wykorzystaniem elementów Programu Językowego Makaton (metoda AAC - wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się) – praca z dzieckiem, które nie mówi lub ma poważne kłopoty w mówieniu, dostosowana do jego możliwości i potrzeb oraz nauka gestów i symboli graficznych Makaton.

Gesty są formami wspomagającymi słowne porozumiewanie się (komunikacja totalna lub symultaniczna), służą jako dodatkowy środek, który wzmacnia przekazywany dziecku lub przez dziecko komunikat. Gestom zawsze towarzyszy normalna, gramatyczna mowa!

W Makatonie oprócz znaków manualnych wykorzystywane są również symbole graficzne (rysunki), z których korzystają osoby, które nie są w stanie wykonać gestu, wskazują wówczas na symbol i w ten sposób sygnalizują swoje potrzeby i zainteresowania. Makaton jest Programem Językowym, czyli uporządkowanym spójnym systemem znaków z określonymi regułami użycia oraz tworzenia nowych znaków; kategorie językowe reprezentowane są przez odpowiednie grupy znaków i zasady ich wykonywania (gesty) lub rysowania (symbole). /źródło:www.makaton.pl/

powrót