Terapia pedagogiczna to specjalistyczne oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się. Działania pedagoga skierowane są na usunięcie lub zmniejszenie deficytów w zakresie rozwoju lub zachowania dziecka.

Zajęcia terapii pedagogicznej przeznaczone są dla dzieci mających specyficzne problemy z:

Stymulowanie rozwoju dziecka odbywa się poprzez ćwiczenia doskonalące:

powrót