Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
– wczesna diagnostyka najważniejszych funkcji psychomotorycznych tj. raczkowania i siadania (1r.ż.), chodzenia, chwytania, percepcji, mówienia, rozumienia mowy, rozwoju społecznego, samodzielności (2 i 3r.ż.)

W obszarze profilaktyki: kontrola rozwoju i opieka nad dziećmi z grupy ryzyka, konsultowanie dzieci nie wymagających rehabilitacji.

W obszarze diagnostyki: określanie wieku rozwojowego dziecka, wykrywanie nieprawidłowości rozwoju psycho-ruchowego, diagnozowanie ośrodków opóźnienia, rozpoznawania "mocnych stron" u dzieci, opracowanie strategii terapeutycznych, planu terapii, zaleceń terapeutycznych.

powrót