Pracownia – współpracujący w ramach niej specjaliści – ma możliwości, potencjał i doświadczenie w szeroko rozumianej pracy z dziećmi.

Oferta Pracowni obejmuje:

Każdy rodzaj pracy z dziećmi jest szczegółowo uzgadniany i omawiany z rodzicem.