Beata Szkudlarek

”Człowiek to artysta, a życie to jego największe dzieło sztuki”(…)

Psycholog, trener, mediator.
Absolwentka UAM w Poznaniu ze specjalnością kliniczną i przygotowaniem pedagogicznym.
Oferuje indywidualną pomoc psychologiczną krótkoterminową w różnych obszarach kryzysu dla dorosłych i starszej młodzieży. Pracuje w ujęciu holistycznym, na zasobach z nakierowaniem na rozwiązanie.
Oferuje również pomoc grupową w postaci grup wsparcia dla zespołu pracowników placówek oświatowych i pomocowych. Prowadzi warsztaty i treningi psychologiczne dla szerokiej grupy odbiorców, również wyjazdowe.
Pracuje w Gimnazjum jako psycholog, prowadzi zajęcia psychologiczne ze studentami i słuchaczami kierunków medycznych, prowadzi mediacje rówieśnicze oraz mediacje młodzież - dorośli.
Pomaganiem zajmuje się od 20 lat. Rozwija się w obszarze arteterapii, różnych form relaksacji i medytacji, komunikacji interpersonalnej oraz terapii holistycznej.

kontakt telefoniczny: 0-693 35 38 73
kontakt e-mailowy: b.szkudlarek@pracownia-psychologiczna.edu.pl

powrót