Ania Szafrańska

Pedagog, terapeuta, pracownik socjalny, certyfikowany trener treningu zastępowania agresji ART®
Ukończone podyplomowe studium pedagogiki specjalnej w zakresie terapii pedagogicznej.
Posiadam uprawnienia realizatora programów: wychowawczo-profilaktycznego „Spójrz inaczej”; kompetencji wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców” oraz korekcyjno-kompensacyjnego „PARTNER”.

Odbyłam liczne szkolenia i warsztaty m.in. z zakresu:

Od 1998 roku jako wychowawca (też socjoterapeuta) na obozach socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Pracuję z dziećmi i ich rodzicami, indywidualnie i grupowo.

kontakt telefoniczny: 601 434 028
kontakt e-mailowy: a.szafranska@pracownia-psychologiczna.edu.pl

powrót