Anna Kaszubowicz

Magister filologii polskiej, dyplomowany logopeda, animator kultury

Ukończyłam studia polonistyczne ze specjalnościami: nauczycielską i komparatystyczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kolejnym szczeblem mojej edukacji były Podyplomowe Studia Pedagogiki Specjalnej w zakresie LOGOPEDII. W międzyczasie ukończyłam wiele kursów, które zwiększyły moje kwalifikacje w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ciągle się dokształcam poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach, a swój wolny czas przeznaczam na działalność w Stowarzyszeniu na rzecz Dzieci i Młodzieży z Rodzin Dysfunkcyjnych LIDER, którego jestem prezesem. Ponadto współpracuję z Fundacją Einsteina, która promuje nauki ścisłe i technikę dla dzieci.

Moje doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą sięga 2002 roku. W ciągu tych niespełna 13 lat prowadziłam zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych, wyjeżdżałam na obozy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, pracowałam w Ośrodku Kultury jako animator kultury i Ośrodku Pomocy Społecznej oraz realizowałam projekty dla stowarzyszenia LIDER.

Zapraszam do Pracowni na terapię logopedyczną oraz naukę prawidłowej emisji i higieny głosu. Oferuję pomoc zarówno dzieciom oraz młodzieży, jak i dorosłym, którzy chcieliby wyeliminować wady wymowy. Swoją pracę wykonuję z zaangażowaniem i każdego klienta traktuję w indywidualny sposób. Zapraszam do odwiedzenia Pracowni!

kontakt telefoniczny: 691 224 803 (możliwość wizyt domowych.)
kontakt e-mailowy: a.kaszubowicz@pracownia-psychologiczna.edu.pl

powrót