Pracownia Psychologiczna

Zespół Pracowni tworzą psychologowie i pedagodzy, z wieloletnim doświadczeniem w pracy z drugim człowiekiem.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Pracowni.

KADRA PRACOWNII

Zespół Pracowni tworzą psychologowie i pedagodzy, z wieloletnim doświadczeniem w pracy z drugim człowiekiem. Podnosimy swoje umiejętności i kompetencje, a swoją pracę poddajemy systematycznej superwizji.

Magdalena Szutarska

tel. 501 701 427

psycholog, psychoterapeuta, trener, superwizor
Ukończyłam studia psychologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiadam certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikat Ambasadora metody Kids’ Skills w Polsce, trenera PSPiA Klanza, oraz certyfikowanego terapeuty, trenera i superwizora TSR. Pracuję z dziećmi, dorosłymi i rodzinami, zajmuję się szczególnie obszarami związanymi z doświadczaną traumą, trudnościami rozwojowymi. Jako trener uczę między innymi: pracy kartami metaforycznymi, w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, w szeroko rozumianej pomocy społecznej i oświacie. Prowadzę szkolenia z metody Kids’ Skills. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji. Pracę na rzecz drugiego człowieka traktuję jak pełną niespodzianek podróż a towarzyszenie w zmianie to dla mnie przywilej. Pielęgnuję w sobie myśl, że każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku.

Marta Stolarska

psycholog, psychoterapeuta, trener

Z wykształcenia psycholog (dyplom na tym kierunku uzyskałam na Uniwersytecie Łódzkim w 2005 r.) , z zamiłowania obserwator rzeczywistości. Moje dodatkowe kompetencje to: kursy: podstawowy i dla zaawansowanych Psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, kursy: podstawowy i zaawansowany, Szkoła Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, warsztaty umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców” dla realizatorów, Studium Treningu Psychologicznego, Kurs podstawowy trenera umiejętności psychospołecznych, Laboratorium Edukacji i Psychoterapii, zaawansowane metody praktyki narracyjnej, Wielkopolski Instytut sychoterapii, Pracuję indywidualnie z dorosłymi (w formie poradnictwa i terapii) oraz warsztatowo z grupami (zarówno dorosłymi, jak i z dziećmi).
Obszary tematyczne, które mnie szczególnie interesują to wspieranie rodziców dzieci,  których rozwój przebiega nietypowo (spektrum autyzmu) oraz osób w kryzysie (również tych doświadczających przemocy).
W pracy opieram się na założeniu , że spotkanie z drugim człowiekiem jest najlepszą okazją do poznania samego siebie, ale potrzeba do tego odpowiednich warunków (poszanowania i akceptacji). W myśleniu o pomaganiu łączę podejścia: systemowe, narracyjne (zakładające, że historie, które ludzie opowiadają o sobie,
świecie i innych mają wpływ na to, jak interpretują rzeczywistość i jak jej oświadczają) i skoncentrowane na rozwiązaniach (TSR).
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
Ważny jest dla mnie język oraz wspólne szukanie takiego rozumienia, które będzie użyteczne w świecie znaczeń klienta.
Lubię ludzi i książki.

Beata Szkudlarek

Psycholog, trener, mediator, tutor, coach.
Ukończyłam magisterskie studia psychologiczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiadam 26-letnie doświadczenie pracy z drugim człowiekiem. Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi oraz młodzieżą. W terapii zajmuję się osobami doświadczającymi życiowego i/lub zawodowego dyskomfortu albo kryzysu, osobami które doświadczyły straty, osobami po doświadczeniach traumatycznych, lub takimi, które chcą wprowadzić ważne zmiany w sobie, w swoich relacjach, czy w innym obszarze swojego życia. Terapię prowadzę w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, wykorzystuję pracę z ciałem, arteterapię, mindfulness oraz eksperyment. W terapii ważne jest dla mnie stworzenie właściwych warunków w relacji do budowania zaufania, otwartości i uważności na doświadczanie „tu i teraz”. Posiadam kwalifikacje do pracy z grupami. Pracuję głównie warsztatowo i treningowo w obszarze kompetencji miękkich, budowania osobistych zasobów, treningu uważności oraz arteterapii. Prowadzę również szkolenia dla Rad Pedagogicznych w zakresie szeroko pojętych umiejętności wychowawczych. Pracuję także jako wykładowca w Medycznej Szkole Policealnej. Podczas zajęć moje działania nakierowane są na przygotowanie przyszłych pracowników zawodów
medycznych ze strony psychologicznej oraz kompetencji miękkich. Współpracuję z kilkoma poznańskimi uczelniami. W obszarze mediacji posiadam kwalifikacje do prowadzenia mediacji szkolnych. Robię to już 10 lat. Jestem też trenerem mediacji, uczę nauczycieli i uczniów umiejętności mediacyjnych. Współpracuję z Poznańskim Centrum Mediacji w Poznaniu, a co za tym idzie z wieloma poznańskimi szkołami. W pracy z grupami wykorzystuję m. in. storytelling, sketchnoting oraz improwizację teatralną. Posiadam także kwalifikacje tutora i coacha w edukacji. Wiąże się to głównie z pracą indywidualną z młodzieżą w mojej bazowej pracy psychologa w jednym z poznańskich liceów. Pomagam młodym osobom w ten sposób odkrywać to, co dla nich ważne, realizować marzenia i zamierzone cele. Lubię swoją pracę. Stawiam na autentyczność, uważność, szacunek do świata drugiego człowieka, jego wolność i decyzyjność. Jedno z moich ulubionych stwierdzeń to: „najpierw jestem człowiekiem, a dopiero potem specjalistą”. Zapraszam serdecznie do wspólnej drogi w relacji terapeutycznej, trenerskiej lub mediacyjnej.

Doctor 3

Anna Szafrańska

Z wykształcenia i doświadczenia zawodowego pedagog, terapeuta pedagogiczny, specjalista pracy socjalnej, mediator, certyfikowany trener treningu zastępowania agresji ART®.

Posiadam uprawnienia i doświadczenie realizatora programów: wychowawczo-profilaktycznego „Spójrz inaczej”, kompetencji wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, korekcyjno-kompensacyjnego „PARTNER” oraz wg metody Kids’ Skills.

Odbyłam liczne szkolenia i warsztaty z diagnozy i terapii m.in. z zakresu:

∙ diagnozy i terapii małego dziecka z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego;

∙ pracy z dzieckiem z trudnościami w komunikacji (Program Rozwoju Komunikacji MAKATON),

∙ pracy z dzieckiem z zaburzonym zachowaniem;

∙ diagnozy i wsparcia psychologicznego wobec dziecka wykorzystanego seksualnie oraz wobec jego rodziny;

∙ problematyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie; prowadzenia interwencji kryzysowej.

Zawodowo (i prywatnie) wykorzystuję podejście skoncentrowane na rozwiązaniach. Ukończyłam szkolenie I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, dodatkowe warsztaty, konferencje. Należę do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Od dłuższego czasu odkrywam podejście wychowawcze jakie zaproponowała Jasper Juul.

Będąc w relacji, w zakresie zaspokajania potrzeb, staram się używać Porozumienia bez Przemocy Marshall Rosenberga.

W pracy pedagogicznej mam dużą ciekawość Małego Człowieka, to fascynujące móc podążać za dzieckiem, towarzyszyć mu w poznawaniu Jego świata. Wspieram w tym zakresie rodziców, opiekunów dzieci. Staram się być pomostem tam, gdzie to potrzebne.

Interesuje mnie tematyka rodzicielstwa zastępczego, a także wspierania opiekunów osób zależnych.

Pracuję z dziećmi i ich opiekunami, indywidualnie i grupowo.

Anna Szafrańska.

Renata Topolska

Ukończyłam studia psychologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe w zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej (tamże), ponadto wiele innych szkoleń i dwie szkoły psychoterapii. Posiadam certyfikaty potwierdzające moje kompetencje: specjalisty psychoterapii uzależnień (PARPA), psychoterapeuty (SPCh), specjalisty terapii środowiskowej (Sekcja Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP).
Jestem psychologiem, psychoterapeutą. Psychologiem – od 25 lat, psychoterapeutą niewiele krócej. Moja przygoda z psychoterapią zaczęła się w 1998 r, kiedy to, po kilku latach pracy w szkole specjalnej, podjęłam pracę w przychodni odwykowej. Od tamtego czasu wiele się zmieniło, nie ma już przychodni odwykowych – jest terapia uzależnień. W miarę upływu lat, wśród moich pacjentów pojawiało się coraz więcej DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) – zarówno w terapii indywidualnej, jak i grupowej. Do dziś prowadzę grupy terapeutyczne dla osób, które w swoim dorosłym życiu doświadczają konsekwencji wychowania w rodzinie dysfunkcyjnej. Od 2009 r. podjęłam także pracę w poradni zdrowia psychicznego, później w oddziale dziennym psychiatrycznym… Obecnie pracuję zarówno z osobami, które zachowując zdrowie, doświadczają trudności emocjonalnych, interpersonalnych (w relacjach z innymi) itp, jak i z osobami, których trudności rozwinęły się w różnego rodzaju zaburzenia i choroby psychiczne (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia, zaburzenia osobowości itp).

Katarzyna Klimek-Markowicz

psycholog, pedagog, autor

Ukończyłam studia magisterskie z zakresu pedagogiki (w zakresie – pedagogika specjalna) oraz psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam liczne staże, warsztaty i szkolenia z zakresu psychologii i pedagogiki. Ważniejsze z nich to (chronologicznie): cykl szkoleń z zakresu Analizy Transakcyjnej,
staż Terapii Gestalt, szkolenie I stopnia TSR, szkolenie II stopnia TSR, liczne szkolenia specjalistyczne w zakresie TSR , w tym Kids Skills. Jestem certyfikowaną trenerką metody Wideotreningu Komunikacji (VIT numer certyfikatu VIT-204). Mam doświadczenie i umiejętności w zakresie pracy neuropsychologicznej i wspierania
osób z różnego rodzaju dysfunkcjami poznawczymi . Podzieliłam się nimi w książce „Krok po kroku”. Moje artykuły są publikowane w czasopismach specjalistycznych. Występowałam z wykładami na międzynarodowych konferencjach, współpracuję z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie pracuję jako psycholog i doradca metodyczny w Społecznej Szkole „Zakątek”. Prowadzę praktykę prywatną w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach. Jestem w trakcie procesu certyfikacji terapeuty TSR. Moją pracę poddaję systematycznej superwizji. Prowadzę szkolenia dla pedagogów specjalnych i innych zainteresowanych w zakresie zastosowania TSR. Fascynuje mnie praca z dziećmi i ich rodzinami. Chętnie pracuję z nastolatkami i dorosłymi. Mam doświadczenie we wspieraniu rodzin osób z dysfunkcjami. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach jest dla mnie życiowym wyborem i ciągłą fascynacją. Każde spotkanie z klientem – małym czy dużym – to dla mnie nowe odkrycie.

Łucja Cofta

ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza  w Poznaniu w 2008 roku. Jestem dyplomowaną trenerką grupową oraz instruktorką ćwiczeń psychofizycznych. Pracuję z dorosłymi w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach; jestem w procesie certyfikacji terapeuty TSR.

Ukończyłam m.in. Szkołę Pracy z Grupą Haliny Nałęcz – Nieniewskiej (dawniej: Szkoła Treningu Grupowego), Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej specjalności Ćwiczenia Psychofizyczne, I Stopień Szkoły Dramy Stosowanej Stop Klatka, Podyplomowy Kurs Arteterapii współorganizowany przez Polski Instytut Ericksonowski oraz Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania Przez Sztukę InSEA.

W indywidualnej pracy konsultacyjnej i terapeutycznej podejmuję głównie tematykę szeroko pojętej zmiany w różnych obszarach życia – w kontekście rozwoju osobistego, odczuwanego dyskomfortu czy doświadczanych trudności. Jako trenerka grupowa prowadzę warsztaty m.in. w zakresie efektywnych sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami, konstruktywnej komunikacji w relacjach, uważności. Za szczególnie ważne w pracy na rzecz drugiego człowieka uznaję dyskrecję, takt terapeutyczny, wspieranie w rozwoju – w tym w dążeniu do pożądanej przez Klienta zmiany.  Pasjonują mnie różnorodne formy ćwiczeń psychofizycznych uwalniających swobodę ekspresji i naturalny potencjał, np. joga, drama, mindfulness, arteterapia; niezmiennie stanowią dla mnie inspirację także w pracy terapeutycznej i edukacyjnej. Wiem z doświadczenia,  jak istotne jest harmonizowanie pierwiastków: psychicznego, fizycznego oraz duchowego dla odzyskiwania i utrzymywania ogólnego dobrostanu.

Uwielbiam spędzać czas z bliskimi, na łonie natury, fotografować – to dla mnie źródła radości, energii, natchnienia.

Zuzanna Stańczyk

pedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Zawodowo zajmuję się wspieraniem dzieci i rodzin w odnajdowaniu swojej ścieżki rozwoju. W pracy terapeutycznej z dziećmi wykorzystuję elementy terapii zabawą, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, arteterapii oraz filozofię porozumienia bez przemocy. Pracuję z dziećmi (w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym) z rożnego rodzaju niepełnosprawnościami i zaburzeniami rozwojowymi – zaburzenia mowy, zaburzenia ze spektrum autyzmu, niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawność psychoruchowa, zaburzenia integracji sensorycznej, nadpobudliwość psychoruchowa, a także z dziećmi uzdolnionymi, czy posiadającymi osobiste trudności – lęk separacyjny, doświadczanie odrzucenia w przedszkolu/szkole, złość, agresja, nieśmiałość. Interesuję się twórczością dzieci i literaturą dziecięcą wspierającą rozwój. Zapraszam do kontaktu: stanczyk.zuzanna@gmail.com

Profil zawodowy: https://www.linkedin.com/in/zuzanna-sta%C5%84czyk-22638b157/

KORZYSTAMY W NASZEJ PRACY:

NASZA PRACOWNIA

Miejsce przyjazne i pomocne zmianie, gdzie można uzyskać pomoc i wsparcie dla dorosłych i dla dzieci, rodzin i grup. Przestrzeń współpracy i wymiany doświadczeń w obszarze szeroko rozumianego pomagania; sprzyjające uczeniu się, podnoszeniu kompetencji, rozwojowi umiejętności.